Service design is een methode om diensten te bedenken of te verbeteren. De handleiding licht toe hoe openbare besturen door middel van service design hun dienstverlening kunnen verbeteren.

Publicatiedatum September 2015
Publicatietype Gids
Thema's Overheid
Auteur(s) Design Vlaanderen