Gedaan met laden. U bevindt zich op: Publieke informatie over scholen

Publieke informatie over scholen

Boek
september 2008
Vlaamse Onderwijsraad - VLOR
In januari 2007 publiceerden verschillende kranten de conclusies van doorlichtingsverslagenvan secundaire scholen. Meteen kwam een levendig debat op gang over het publiek maken van informatie over scholen. De Vlor heeft een probleemverkenning over dit thema opgezet. Vanuit verschillende vakgebieden en achtergronden reiken deskundigen inzichten aan (sociologie, recht, onderwijskunde, communicatiewetenschappen). Maatschappelijke context : het publiek maken van informatie over scholen past in maatschappelijke tendensen en verwachtingen over meer openheid, publieke verantwoording, beter bestuur, het recht op informatie. De wetgeving over openbaarheid van bestuur is daar een vertaling van en is ook van toepassing op onderwijsinstellingen.ICT en internet maken informatie snel en breed beschikbaar. Maar onze kennissamenleving worstelt met de betrouwbaarheid en versnippering ervan. Schoolkeuze In de wereld van onderwijs leven vragen over de rol van publieke informatie in de schoolkeuze van ouders en leerlingen. Welke objectieve en subjectieve informatie speelt een beslissende rol? De overheid publiceert recente doorlichtingsverslagenintussen op het internet ( www.doorlichtingsverslagen.be). Wat motiveert de overheid tot deze actieve openbaarheid? Wat is de impact daarvan op het kwaliteitszorgproces van scholen? Zijn doorlichtingsverslagennuttig voor ouders en leerlingen? Zijn andere vormen van publieke informatie over scholen denkbaar of wenselijk? Beleidsvoerend vermogen zoals voor tal van andere maatschappelijke tendensen, komt ook hier de vraag naar het beleidsvoerend vermogen van scholen in het vizier. In acht bijdragen van deskundigen komen deze aspecten aan bod. Een synthesetekst geeft perspectieven voor het debat. Deze deskundigen schreven een bijdrage: Frans De Vijlder, Eric Goubin, Frans Janssens, Geert Kelchtermans, Pieter Lesaffer, Peter Michielsens en Frankie Schram.
Publicatiedatum
September 2008
Publicatietype
Boek
Thema's
Onderwijs - algemeen
Reeks
Probleemverkenningen