Het rapport beschrijft de impact van de transitie naar een circulaire economie op jobs in vier economische clusters die in het Vlaams Materialenprogramma centraal staan: (kritieke) metalencluster, bouwcluster, chemische cluster (inclusief kunststoffen) en de agro-foodcluster. Er werden vier casestudies geselecteerd om te achterhalen welke jobs veranderen en welke nieuwe jobs ontstaan. In elke case werd er gezocht naar een antwoord op de vragen: Welke jobs veranderen? Welke jobs zijn nieuw? Hoe veranderen jobinhoud en competenties?