Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest.

Meer informatie

Publicatiedatum
Juni 2020
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Steunmaatregelen landbouw en visserij