Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rapport afwezigheden naar aanleiding van ziekte Vlaams onderwijspersoneel

Rapport afwezigheden naar aanleiding van ziekte Vlaams onderwijspersoneel

Rapport
januari 2023
Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi
Het rapport bevat de ziekteverzuimgegevens van het personeel in het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. De gegevens worden uitgesplitst per leeftijdsgroep, provincie, onderwijsniveau en onderwijscategorie. Er wordt ook een verdeling gemaakt per aandoening. De gegevens over de controles van het controle-orgaan worden meegedeeld. Het rapport eindigt met een samenvatting en aanbevelingen voor het beleid. OPGELET: De gegevens over ziekteverzuim in 2020 kunnen NIET vergeleken worden met voorgaande jaren. Het jaar 2020 werd immers ruw verstoord door de uitbraak van de coronacrisis. De scholen werden wekenlang collectief gesloten. Gedurende een periode van 2 maanden (maart-april-mei) moesten leerkrachten geen ziekteattest indienen. In dezelfde periode konden er ook geen fysieke controles plaatsvinden, en nog tot het einde van het schooljaar 2019-2020 verliepen de controles niet zoals normaal. Deze ongeziene omstandigheden zorgen ervoor dat de gegevens in dit rapport geen waarheidsgetrouw beeld geven van de reële situatie op het terrein. De coronacrisis heeft een enorme druk gezet op al het onderwijspersoneel, en de ware impact hiervan zal pas in komende jaren duidelijk worden. Gegevens in dit rapport moeten dus voorzichtig en eerder terughoudend benaderd worden.
Publicatiedatum
Januari 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Werken in het onderwijs

Vorige edities