Tijdens het schooljaar 2017-2018 kwam – in cocreatie met de sector - het RiK tot stand, het referentiekader voor internaatskwaliteit. Een kader dat een kwaliteitsvolle internaatswerking beschrijft aan de hand van 23 zeer diverse kwaliteitsverwachtingen: verwachtingen over resultaten en effecten bij de internen, verwachtingen over de ontwikkeling van de internen en tot slot ook erwachtingen over het (personeels- en professionaliserings-, financieel en materieel, veiligheids-) beleid en de kwaliteitsontwikkeling in de internaten. In dit rapport brengen we verslag uit van de invulling die de internaten anno 2019 geven aan die verwachtingen van het RiK. Tijdens de maanden april, mei en juni 2019 gingen we dit na in 28 internaten. Het rapport geeft een antwoord op vier nderzoeksvragen: (1)Welke context- en inputverschillen zijn er tussen de internaten? (2)Hoeveel bezochte internaten hebben nu al aandacht voor de kwaliteitsverwachtingen van het RiK? (3)Wat doen internaten nu al om aan de kwaliteitsverwachtingen tegemoet te komen? (4)Welke factoren hebben een positieve of negatieve invloed op het tegemoetkomen aan de kwaliteitsverwachtingen?
Publicatiedatum
Februari 2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Onderwijs - algemeen