Het rapport deugdelijk bestuur gaat na in welke mate de entiteiten van de Vlaamse overheid de regels van het Bestuursdecreet- hoofdstuk deugdelijk bestuur naleven. Het rapport wordt overeenkomstig artikel III 118 van het Bestuursdecreet ingediend bij het Vlaams Parlement.
Publicatiedatum
Juni 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Vlaamse overheid