Op 22 juli 2014 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 afgerond. Het regeerakkoord kreeg de titel ‘Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan’ en legt de belangrijke beleidsbeslissingen voor de legislatuur 2014-2019 vast.
Publicatiedatum Juli 2014
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Vlaamse Regering