In het Vlaamse Gewest is de gezinsconsumptie per persoon met 7,8% gestegen in werkelijke prijzen tussen 2010 en 2013. Dat is meer dan in België als geheel (+5,7%). De consumptieve bestedingen van de Vlamingen komen in 2013 op 119,2 miljard euro. De grootste kostenpost (23,4%) zijn uitgaven voor huisvesting, water, elektriciteit en gas. Andere belangrijke posten zijn voeding en drank (12,9%), diverse goederen en diensten (12,6%), waaronder lichamelijke verzorging, verzekering en financiële diensten, transport (10,9%) en recreatie en cultuur (8,9%). De bruto spaarquote in verhouding tot het inkomen bedroeg in het Vlaamse Gewest 15,3% in 2013. Dat is hoger dan in heel België (12,8%). Dat neemt niet weg dat de Vlaamse spaarquota de laatste drie jaren gedaald is en in 2013 de laagste waarde aanneemt van de hele periode 1999-2013. In 2009 werd nog een waarde van 22,4% opgetekend.

Lees de publicatie

Publicatiedatum
Juli 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Economische conjunctuur
Auteur(s)
Thierry Vergeynst