Tijdens de opdracht ‘Registratie van faunaslachtoffers in het verkeer – “Dieren onder de wielen 3.0”’ werden gegevens verzameld van verkeersslachtoffers in het Vlaamse gewest, met name van amfibieën en reptielen, vogels en zoogdieren. Tijdens de periode 01-03-2017 tot 30-10-2020 verzamelden 2634 verschillende waarnemers in totaal 30.873 waarnemingen van verkeersslachtoffers in Vlaanderen, van in totaal 37.319 individuen van 399 verschillende soorten. De trieste top 3 van meest gemelde verkeersslachtoffers bestaat uit egel (4707 waarnemingen), gewone pad (2953) en houtduif (1988). Het is belangrijk om deze problematiek verder op te volgen om op meer wegen te kunnen aantonen waar de knelpunten liggen of hoe knelpunten verschuiven in de loop van de tijd.
Publicatiedatum
April 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Dieren , Milieu- en natuurbeleid
Auteur(s)
Annelies Jacobs , Kristijn Swinnen, Diemer Vercayie