Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rendabiliteit in de zoogkoeienhouderij

Rendabiliteit in de zoogkoeienhouderij

De vleesveesector moeilijke tijden gekend als gevolg van de opeenvolgende crisissen rond BSE, dioxine en MKZ. Het verminderde rundvleesverbruik had duidelijk zijn weerslag op de prijsvorming en de afzet. Hoewel de markt zich in 2003 enigszins hersteld heeft, blijft het een bedrijfstak die gekenmerkt wordt door een laag arbeidsinkomen per zoogkoe. Het rundvleesverbruik en de grote afhankelijkheid van de Europese en wereldpolitiek laat geen grote verbetering in de toekomst vermoeden. Toch wijzen de grote verschillen in arbeidsinkomen van meer dan 800 euro/zoogkoe erop dat er op heel wat bedrijven nog verschillende maatregelen mogelijk zijn waardoor het arbeidsinkomen verbeterd kan worden.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Juni 2010
Publicatietype
Brochure
Thema's
Dieren , Landbouw en visserij
Opmerking

Deze publicatie kan niet naar het buitenland opgestuurd worden.