Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rentabiliteits- en kostprijsanalyse melkvee: boekjaren 2007-2012. Rapport 2015

Rentabiliteits- en kostprijsanalyse melkvee: boekjaren 2007-2012. Rapport 2015

Rapport
januari 2015
Departement Landbouw en Visserij
De melkveehouderij is een van belangrijkste landbouwsectoren in Vlaanderen. Veel melkveebedrijven hebben de voorbije jaren geïnvesteerd en het is afwachten wat de verdere groei zal zijn na het verdwijnen van de melkquota vanaf april 2015. Het rapport beschrijft zowel de huidige situatie in de Vlaamse melkveehouderij als de evolutie die ze de voorbije jaren heeft doorgemaakt, zowel wat technische als economische kengetallen betreft. De analyses zijn gemaakt op basis van de boekhoudgegevens van een set van gespecialiseerde melkveebedrijven van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN).

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Januari 2015
Publicatietype
Rapport
Thema's
Dieren , Landbouwbedrijven