De conceptnota bevat de visie van de minister van Welzijn op het vlak van de rol en de opdrachten van woonzorgcentra in het continuüm van zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen.
Publicatiedatum November 2017
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid , Ouderen
Auteur(s) Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2014-2019