Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 24 februari 2017 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.
Publicatiedatum Februari 2021
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Economie
Doelgroep Ruim publiek