Ruilverkaveling Willebringen staat voor een geïntegreerd en modern Vlaams plattelandsproject waarbij landbouwverbeteringen gecombineerd worden met de ontwikkeling van natuurgebieden, kleine landschapselementen, erfgoedcomponenten, waterbeheersing, infrastructuur, landelijk wonen en werken. In de nieuwsbrieven lees je alle informatie over de werken en nieuws met betrekking tot het project.
Publicatiedatum
November 2022
Publicatietype
Nieuwsbrief
Thema's
Plattelandsontwikkeling

Vorige edities