Het rapport bevat het verslag van de burgerparticipatiecampagne ter voorbereiding van een groenboek voor het beleidsplan ruimte.
Publicatiedatum September 2011
Publicatietype Rapport
Thema's Beleid en regelgeving ruimtelijke ordening
Reeks Beleidsplan Ruimte
Doelgroep Ruim publiek