Het rapport bevat het verslag van de burgerparticipatiecampagne ter voorbereiding van een groenboek voor het beleidsplan ruimte.

Lees de publicatie

Publicatiedatum
September 2011
Publicatietype
Rapport
Thema's
Ruimtelijk beleid
Reeks
Beleidsplan Ruimte
Doelgroep
Ruim publiek