Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is het beleidskader voor ruimtelijke ordening in Vlaanderen. In de samenvatting worden de teksten en kaarten op het vlak van de ruimtelijke ordening voor de periode 1997-2007 beknopt weergegeven.
Publicatiedatum November 2004
Publicatietype Brochure
Thema's Ruimtelijk beleid