Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ruimterapport Vlaanderen (RURA). Een ruimtelijke analyse van Vlaanderen

Ruimterapport Vlaanderen (RURA). Een ruimtelijke analyse van Vlaanderen

Rapport
november 2021
Departement Omgeving
Het Ruimterapport beschrijft, analyseert en evalueert de toestand van de ruimte/het ruimtelijk weefsel in Vlaanderen op basis van de laatst beschikbare cijfers. Hoofdstuk 1 beschrijft een aantal ‘kernbegrippen’ zoals ruimtebeslag, verharding, landgebruik, gebiedstypologieën, … In hoofdstuk 2 worden cijfers gepresenteerd over een heel palet aan ruimtelijke instrumenten. Zowel plannings-, vergunnings- als handhavingsinstrumenten komen aan bod. De volgende hoofdstukken bekijken de ruimte vanuit een meer thematische invalshoek: ruimte om te wonen, ruimte om te werken, ruimte voor voorzieningen, ruimte voor open ruimte, ruimte voor energie en ruimte voor mobiliteit. Elk hoofdstuk begint met een Europese invalshoek. Daarna wordt gefocust op de toestand in Vlaanderen. Aan de hand van cijfermateriaal worden op het einde van elk hoofdstuk een aantal trends besproken. Het afsluitende hoofdstuk Ruimte voor integratie brengt een aantal meer generieke aspecten in kaart: het bebouwd weefsel, verweving, leegstand, omgevingskwaliteit.

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
November 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Omgeving , Ruimtelijke planning