Gedaan met laden. U bevindt zich op: Samen inzetten op depotuitdagingen. De regierol voor een afgestemd depotbeleid. Voorjaar 2022

Samen inzetten op depotuitdagingen. De regierol voor een afgestemd depotbeleid. Voorjaar 2022

Brochure
mei 2022
Departement Cultuur, Jeugd en Media
In deze publicatie duiden het departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) en het agentschap Onroerend Erfgoed de regierol die de Vlaamse overheid opneemt voor een afgestemd depotbeleid. Waarom de Vlaamse overheid een regierol opneemt en hoe ze daaraan invulling geeft, wordt toegelicht in punt 2 ‘Onder de loep: de regierol van de Vlaamse overheid voor een afgestemd depotbeleid.’ Toelichting bij de gezamenlijke doelen die de Vlaamse overheid vooropstelt, komt aan bod in punt 3. ‘Gezamenlijke doelen voor een afgestemd depotbeleid’. De publicatie verduidelijkt ook de ondersteuningsmogelijkheden die het bestaande instrumentarium biedt in punt 4 ‘Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er?’.
Publicatiedatum
Mei 2022
Publicatietype
Brochure
Thema's
Cultuur, jeugd, sport, media en toerisme , Onroerend erfgoed , Vlaamse overheid