Gedaan met laden. U bevindt zich op: Samen klaarstaan voor morgen en overmorgen. SERV-prioriteitennota voor de regeerperiode 2024-2029

Samen klaarstaan voor morgen en overmorgen. SERV-prioriteitennota voor de regeerperiode 2024-2029

Beleidsadvies
mei 2024
SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
De prioriteitennota van de SERV schuift 15 beleidsprioriteiten naar voren voor de nieuwe Vlaamse Regering. De SERV benadrukt de noodzaak van doortastende beleidskeuzes want Vlaanderen staat de volgende jaren voor grote uitdagingen en complexe veranderingen op het vlak van werk, zorg, klimaat, energie, overheid, begroting, onderwijs, openbaar vervoer, omgeving,... Hoe sneller de nieuwe Vlaamse Regering in actie schiet, hoe beter, want de middelen, menskracht, materialen en ruimte worden de volgende decennia alleen maar schaarser. Met de onderstaande 15 prioriteiten wil de SERV de politieke partijen en de nieuwe Vlaamse Regering inspireren bij het opstellen van een krachtig beleid voor de komende legislatuur: 1/ Activeer alle talenten en investeer in werkbare jobs 2/ Garandeer de kwaliteit van het arbeidsmarktbeleid 3/ Start een intensief opleidingsoffensief 4/ Investeer in talentontwikkeling in het onderwijs 5/ Versterk de ondersteuning van kwetsbare gezinnen en hun kinderen in het Groeipakket 6/ Garandeer voldoende, kwalitatieve en betaalbare kinderopvangplaatsen 7/ Investeer in meer betaalbare woningen op slimme locaties 8/ et in op defossilisering, collectieve projecten en een gezonde energieprijsverhouding 9/ Ga uit van open strategische autonomie om de dubbele transitie van de Vlaamse economie te versnellen 10/Richt het beleid voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie meer op kwaliteit en efficiëntie met oog voor de toekomst 11/ Werk aan een meer geïntegreerde Vlaamse infrastructuurplanning 12/ Garandeer houdbare overheidsfinanciën en voldoende investeringen 13/ Verbeter de regelgeving en dienstverlening en maak werk van goed bestuur 14/ Erken de waarde van sociaal overleg en adviezen 15/ Bekijk het beleid ook met een jongerenblik
Publicatiedatum
Mei 2024
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Vlaamse Regering
Doelgroep
Ruim publiek