Gedaan met laden. U bevindt zich op: Samen vorm geven aan een geactualiseerd beleidskader voor eindtermen, leerplannen en kwaliteitstoezicht. Oriënterend advies Vlor

Samen vorm geven aan een geactualiseerd beleidskader voor eindtermen, leerplannen en kwaliteitstoezicht. Oriënterend advies Vlor

Beleidsadvies
oktober 2015
Vlaamse Onderwijsraad - VLOR
De overheid wil het eindtermenkader bijsturen. Het aanpassen van het doelenpakket dat scholen met hun leerlingen moeten bereiken, is een fundamenteel proces dat gaat over de inhoud van onderwijs en over de kwaliteit ervan. Wat moeten leerlingen leren? Hoe vullen schoolteams hun professionaliteit in? Hoe geven scholen vorm aan interne kwaliteitszorg? Hoe gebruikt de inspectie dit om naar de kwaliteit van scholen te kijken?.
Publicatiedatum
Oktober 2015
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Onderwijsbeleid en -regelgeving , Eindtermen en ontwikkelingsdoelen