Het onderzoek brengt de drempels en de hefbomen in kaart waarmee bedrijven en kenniscentra te maken krijgen die willen samenwerken in het domein van de technologische innovatie. Dit kadert in het engagement dat de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) is aangegaan om bij te dragen tot de discussie over het toekomstige innovatiebeleid in Vlaanderen. Naast een literatuurstudie bevat dit informatiedossier vooral ervaringen die zijn opgetekend tijdens individuele gesprekken en groepsdiscussies met bevoorrechte getuigen. De beschreven drempels en de hefbomen of succeselementen zijn divers en vatbaar voor aanvullingen en kritiek. Ze vormen geen standpunten van de SERV/Stichting Innovatie & Arbeid.

Meer informatie

Publicatiedatum
September 2011
Publicatietype
Rapport
Thema's
Beleid en regelgeving wetenschap en innovatie
Doelgroep
Ruim publiek