Vlaanderen kan beter op vlak van kennisvalorisatie. De ontwikkelde kennis aan universiteiten en hogescholen vindt nog te weinig toepassingen in onze bedrijven. Deze innovatieparadox moet dringend opgelost, zegt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Dat kan in de eerste plaats door ondernemers duidelijkere informatie te geven over waar welke kennis en competenties te vinden zijn. Verder vragen de sociale partners een versterking van het intermediaire netwerk.

Meer informatie

Publicatiedatum
November 2011
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Innovatie , Ondernemen