De Vlaamse overheid heeft in samenwerking met verantwoordelijke stamboeken van de in België erkende schapen- en geitenrassen een dubbelbrochure samengesteld waarin per ras een aantal parameters besproken worden die te maken hebben met het exterieur van het dier.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Publicatiedatum Februari 2006
Publicatietype Brochure
Thema's Landbouw en visserij