De brochure bevat de resultaten van een onderzoek naar het personeelsbeleid in een aantal basisscholen en secundaire scholen in Vlaanderen. De onderzoekers zijn nagegaan of de scholen voldoende ruimte hebben bij het voeren van een personeelsbeleid, of er een onderscheid kan worden gemaakt tussen verschillende types van personeelsbeleid en in hoeverre er een samenhang is tussen het personeelsbeleid van scholen, hun cultuur en hun onderwijsoriëntatie.
Publicatiedatum
December 2004
Publicatietype
Brochure
Thema's
Werken in het onderwijs
Auteur(s)
Geert Devos, Jef C. Verhoeven, Koen Stassen, Veronique Warmoes