Gedaan met laden. U bevindt zich op: Seabirds@risk. Gevoeligheidskartering voor antropogene verstoring van zeevogels op zee

Seabirds@risk. Gevoeligheidskartering voor antropogene verstoring van zeevogels op zee

Rapport
januari 2024
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
Naar aanleiding van de geplande herziening van het Marien Ruimtelijk Plan (Koninklijk Besluit MRP 2020) en in uitvoering van maatregel 9d van het Belgisch maatregelenprogramma voor Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) (Belgische Staat 2022) voerde het INBO een studie uit naar de verstoringsimpact van menselijke activiteiten op het voorkomen en de verspreiding van zeevogels. De doelstellingen van deze studie waren (1) gevoeligheidskaarten te produceren ten aanzien van menselijke activiteiten op zee, (2) een overzicht te geven van mogelijke mitigerende maatregelen om de impact van menselijke activiteiten te helpen beperken, en (3) een zone aan te duiden die geschikt zou zijn voor de afbakening van een marien reservaat ten behoeve van zeevogels. Doorheen de studie werd uitgegaan van die soorten waarvoor binnen het kader van Natura 2000 en/of de KRMS concrete doelstellingen werden vastgelegd wat betreft aantallen op zee. Dit rapport geeft een volledig overzicht van de toegepaste methodiek en de resultaten, gebaseerd op meer nauwkeurige data rond visserij-activiteit en een licht herziene modelleringstrategie.
Publicatiedatum
Januari 2024
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Nicolas Vanermen, Wouter Courtens, Marc Van de walle, Hilbran Verstraete, Eric Stienen