Het Vlaams agentschap voor Innoveren en Ondernemen stimuleert via gesubsidieerde projecten de samenwerking tussen industrie en zorg. Het rapport stelt vier projecten in de zorgsector voor: vier innovatieve businessmodellen die een positieve impact hebben op de gebruiker, de leverancier én de maatschappij. Het zijn unieke businessmodellen die wereldwijd economische impact kunnen genereren.
Publicatiedatum
Juni 2018
Publicatietype
Rapport
Thema's
Gezondheidszorg , Ondernemen