Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sociale ongelijkheid bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs: een onderzoek naar de oriënteringspraktijk

Sociale ongelijkheid bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs: een onderzoek naar de oriënteringspraktijk

Het Vlaamse onderwijs wordt gekenmerkt door een sterke samenhang tussen onderwijsvorm en sociale herkomst van de leerlingen. Verschillende uitkomsten van les volgen in verschillende onderwijsvormen nopen tot een verklaring van de ongelijke instroom. Welke individuele en schoolkenmerken bepalen de studiekeuze? Welke kenmerken van leerlingen en ouders bepalen het gekregen advies en wie het geeft? Kunnen verschillen in studiekeuze verklaard worden door specifieke processen en procedures? Kwantitatief en kwalitatief onderzoek kan inzicht bieden in de oriënteringspraktijk bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs en leiden tot voorstellen om de sociale ongelijkheid aan te pakken.
Publicatiedatum
April 2011
Publicatietype
Brochure
Thema's
Gelijke kansen in het onderwijs , Secundair onderwijs
Reeks
OBPWO 07.03