De tekst die door alle SERV-organisaties wordt gedragen, geeft hun gezamenlijke bekommernissen weer ten aanzien van het ontwerp Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019.
Publicatiedatum Mei 2015
Publicatietype Rapport
Thema's Armoede