De tekst die door alle SERV-organisaties wordt gedragen, geeft hun gezamenlijke bekommernissen weer ten aanzien van het ontwerp Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019.
Publicatiedatum
Mei 2015
Publicatietype
Rapport
Thema's
Armoede