Educatief pakket over Zware Metalen voor het kleuteronderwijs en 1° graad lager onderwijs. Kinderen vormen en kwetsbare groep voor vervuiling met zware metalen, in het bijzonder lood. Doelstelling van het pakket is om kinderen handelingen aan te leren om contact met zware metalen zoveel mogelijk te verminderen.
Publicatiedatum Januari 2011
Publicatietype Educatief materiaal
Thema's Natuur en milieu
Doelgroep Scholen