Educatief pakket over Zware Metalen voor het kleuteronderwijs en 1° graad lager onderwijs. Kinderen vormen en kwetsbare groep voor vervuiling met zware metalen, in het bijzonder lood. Doelstelling van het pakket is om kinderen handelingen aan te leren om contact met zware metalen zoveel mogelijk te verminderen.

Lees de publicatie

Publicatiedatum
Januari 2011
Publicatietype
Educatief materiaal
Thema's
Natuur en milieu
Doelgroep
Scholen