Wat is ‘goed’ onderwijs? Daar is geen consensus over. Het antwoord op deze vraag vraagt om een voortdurend maatschappelijk debat. Om meer diepgang en onderbouwing aan dit debat te geven, lanceerde de Vlor een open oproep naar onderzoekers om hun visie op onderwijs, zoals die ook richting geeft aan hun onderwijsonderzoek, en hun denkkaders te verwoorden. Het boek biedt inspiratie om huidige, maar ook toekomstige beleidsvraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken en van daaruit weloverwogen keuzes te maken.
Er is geen digitale versie beschikbaar voor deze publicatie.

Bestel per post

De prijs bedraagt €29,99.

Publicatiedatum
September 2019
Publicatietype
Boek
Thema's
Onderwijsbeleid en -regelgeving
Auteur(s)
Wouter Duyck, Patrick Loobuyck, Maarten Simons, Ides Nicaise, Jan Vanhoof en vele anderen