In de zoektocht naar een weg vooruit zijn steden altijd voortrekkers geweest. Ook na de coronacrisis is de kenmerkende veerkracht van steden zichtbaar. In de podcast Stad na corona gingen zeven inspirerende denkers het gesprek aan met Klara-presentator en journalist Pat Donnez, waarna ze hun inzichten neerpenden in de zeven essays die u in dit boek terugvindt. Elk vanuit hun expertise antwoorden ze op de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze steden opnieuw heropleven tot wat ze in essentie zijn: groeipolen van innovatie, diversiteit, ontmoeting en welvaart.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Mei 2021
Publicatietype
Boek
Thema's
Lokale besturen , Stedenbeleid