Het inspiratieboek bevat een model van businessplan dat aangeeft welke basisassumpties en parameters je als lokaal bestuur, stedelijk ontwikkelingsbedrijf of intercommunale kunt hanteren bij het plannen van een betaalbaar huuraanbod. Hieruit blijkt dat, mits een slimme aanpak van grond en bouwen en een degelijk beheer, het mogelijk is om kwaliteitsvolle woningen te bouwen en te verhuren aan betaalbare prijzen. Het financiële rendement hiervan situeert zich tussen de 2% en 3,5% wat in lijn ligt met het door de meeste publieke initiatiefnemers beoogde rendement.
Publicatiedatum Mei 2019
Publicatietype Boek
Thema's Woonbeleid , Huren en verhuren