Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stimuleringsplan voor wetenschappen en techniek in het onderwijs. Advies Vlor

Stimuleringsplan voor wetenschappen en techniek in het onderwijs. Advies Vlor

Beleidsadvies
maart 2011
Vlaamse Onderwijsraad - VLOR
Vanuit de vaststelling dat er een structureel tekort is aan exacte wetenschappers en technici op de arbeidsmarkt, vroeg het Vlaams Parlement de Vlor en de VRWI om advies over een nieuw beleid ter promotie van exacte wetenschappen en techniek (W&T).
Publicatiedatum
Maart 2011
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Onderwijsbeleid en -regelgeving