Het lespakket “Stop Cyberpesten” biedt leerkrachten maar ook directies, CLB-medewerkers en andere betrokkenen informatie over de dynamieken van deze specifieke vorm van pesten, maar vooral ook handvaten over hoe men hier als school op een beleids-, zowel als op een klasniveau om kan gaan. Daarnaast bevat dit lespakket tien zeer concrete methodieken, klaar voor gebruik, die kunnen aangewend worden in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs om samen met de leerlingen na te denken over cyberpesten en over hun actieve rol hierin. Dit lespakket wil leerlingen doen stilstaan bij hun eigen daden en hen stimuleren om het internet op een respectvolle en verantwoorde manier te gebruiken.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Meer informatie

Publicatiedatum September 2010
Publicatietype Brochure
Thema's Werken in het onderwijs , Secundair onderwijs , Onderwijsbeleid en -regelgeving , Gelijke kansen in het onderwijs , ICT in het onderwijs , CLB - Centrum voor Leerlingenbegeleiding , Gelijke kansen en diversiteit