Gedaan met laden. U bevindt zich op: Strategic Foresight in Flanders. A Blueprint for Future-Proof Policymaking

Strategic Foresight in Flanders. A Blueprint for Future-Proof Policymaking

The Government of Flanders is committed to shaping a resilient future through anticipatory policymaking. At the core of this commitment lies the adoption of evidence-based, inclusive, and systemic approaches to futureproof policies and services. In line with this vision, Flanders Chancellery and Foreign Office has made efforts to strengthen its strategic foresight capacity. Informed by a thorough OECD assessment, this blueprint provides insights for an improved multi-level strategic foresight system. De Vlaamse overheid is vastbesloten om een veerkrachtige toekomst vorm te geven met behulp van anticiperend beleid. Aan de kern van deze toewijding ligt de inzet van onderbouwde, inclusieve en systemische benaderingen om beleid en diensten toekomstbestendig te maken. In lijn met deze visie heeft het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken inspanningen geleverd om de capaciteit met betrekking tot strategische toekomstverkenningen te versterken. Geïnformeerd door een grondige analyse van de OESO, biedt deze blauwdruk inzichten voor een multi-levelsysteem van strategische toekomstverkenningen.
Publicatiedatum
Mei 2024
Publicatietype
Studie
Thema's
Toekomstvisie
Auteur(s)
OESO