Gedaan met laden. U bevindt zich op: Strategisch plan Vlaamse gezondheidsdoelstelling milieugezondheidszorg. Advies MORA

Strategisch plan Vlaamse gezondheidsdoelstelling milieugezondheidszorg. Advies MORA

Beleidsadvies
januari 2024
MORA - Mobiliteitsraad van Vlaanderen
De MORA vindt het positief dat de Vlaamse regering via een gezondheidsdoelstelling alle beleidsdomeinen wil betrekken bij het aanpakken van milieugezondheidsuitdagingen. Voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken verwacht de raad dat het uitvoeren van bestaande beleidsplannen zoals de Mobiliteitsvisie 2040, het Vlaams Energie- en Klimaatplan en het Vlaams Luchtbeleidsplan, zal leiden tot gunstige gezondheidseffecten. Hij adviseert daarom om de beleidsintenties om te zetten in concrete maatregelen en acties en de afstemming en coherentie tussen de verschillende beleidsdomeinen te maximaliseren.
Publicatiedatum
Januari 2024
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Milieu en gezondheid