Gedaan met laden. U bevindt zich op: Thema-audit gemeentelijke belastingen en retributies. Globaal rapport

Thema-audit gemeentelijke belastingen en retributies. Globaal rapport

Rapport
februari 2016
Audit Vlaanderen
Bij de audit gemeentelijke belastingen en retributies ging Audit Vlaanderen na in welke mate de betrokken gemeentebesturen over de nodige beheersmaatregelen beschikken om de gemeentelijke belastingen en retributies op een efficiënte en integere manier correct en volledig te innen, zodat het risico op verlies aan inkomsten wordt beperkt en een gelijke behandeling van belastingplichtigen wordt gegarandeerd. Audit Vlaanderen onderzocht dit aan de hand van een aantal belastingen en retributies, geselecteerd op basis van hun relatief belang en risico. Concreet kwamen de belasting op leegstand, de belasting op onbebouwde gronden, de belasting op tweede verblijven, de belasting op drijfkracht, de verkoop van huisvuilzakken, de verhuur van lokalen en de afgifte van administratieve documenten aan bod.
Publicatiedatum
Februari 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Lokale besturen , Overheidsfinanciën