Gedaan met laden. U bevindt zich op: Thema-audit monitoring meerjarenplan. Globaal rapport

Thema-audit monitoring meerjarenplan. Globaal rapport

Rapport
juni 2021
Audit Vlaanderen
Monitoring is het systematisch en continu verzamelen van relevante gegevens om gericht op te volgen of de (beleids)doelstellingen gerealiseerd worden en de dienstverlening goed verloopt. Dit stelt het bestuur in staat om te weten of het op koers zit om de doelstellingen te bereiken en tijdig bij te sturen indien nodig.
Publicatiedatum
Juni 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Lokale besturen