Op 10 juni 2011 keurde de toenmalige Vlaamse Regering het Masterplan Kustveiligheid goed. Het plan investeert in een veilige, aantrekkelijke en natuurlijke kust. De brochure blikt terug op de voorbije tien jaar en kijkt ook naar de toekomstige uitdagingen.
Publicatiedatum
Juni 2021
Publicatietype
Brochure
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen