Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toekomstscenario's Duurzaam Hoger Onderwijs : nota uit werkgroep onderzoek en innovatie

Toekomstscenario's Duurzaam Hoger Onderwijs : nota uit werkgroep onderzoek en innovatie

Rapport
februari 2020
Departement Omgeving
Deze nota kadert binnen de Commissie Duurzaam Hoger Onderwijs (2017 - 2020). Deze commissie ressorteert onder Ecocampus, een programma van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid dat zich inzet voor duurzaam hoger onderwijs. Dit rapport werd opgebouwd volgens de structuur van de workshop waarop het gebaseerd is. Eerst wordt de methodologie toegelicht: het principe van de ‘second curve’, scenarioplanning en het belang ervan; en de gebruikte methodologie om aan scenarioplanning te doen, TAIDA. Daarna worden de trends die invloed uitoefenen op het hogeronderwijslandschap in kaart gebracht en toegelicht. In het laatste deel worden drie mogelijke scenario’s uitgewerkt, telkens volgens een vorm van duurzaam hoger onderwijs, gecombineerd met trends die zich momenteel reeds voltrekken.
Publicatiedatum
Februari 2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Hoger onderwijs