Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toetsingswaarden voor PFAS in afvalstoffen bestemd voor gebruik in of als bodemverbeteraar of meststof

Toetsingswaarden voor PFAS in afvalstoffen bestemd voor gebruik in of als bodemverbeteraar of meststof

VITO heeft in opdracht van de OVAM een voorbereidend onderzoek uitgevoerd voor het afleiden van normen voor PFOS en PFOA in bodemverbeterende middelen. De afleiding van de normvoorstellen is gebaseerd op de methodieken beschreven in de publicatie ‘Afleiding en onderbouwing ontwerpnormen voor gebruik grondstoffen als bodemverbeterend middel/meststof in Vlaanderen’ (OVAM, 2016). De resultaten van het voorbereidend onderzoek werden als uitgangspunt gebruikt om een tijdelijk handelingskader uit te werken voor PFAS in afvalstoffen die in of als bodemverbeteraar/meststof worden gebruikt.
Publicatiedatum
Juni 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Bodem , Kwaliteit van de leefomgeving
Doelgroep
Bedrijven, Lokale besturen, Natuur- en milieuverenigingen, Overheid