Advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media over de transitieprioriteiten in het kader van Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen