Groenknolorchis (Liparis loeselii) is een in Vlaanderen met uitsterven bedreigde orchideeënsoort. De soort heeft een strikte bescherming via de Habitatrichtlijn en de overheid heeft de plicht om de populaties van groenknolorchis in goede staat van instandhouding te brengen of te houden. Het INBO onderzocht daarom de mogelijkheden voor een herintroductie. Het rapport beschrijft de opzet en de resultaten van een kiemingsexperiment met de translocatie van zaden van groenknolorchis.
Publicatiedatum
December 2015
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
W. Van Landuyt , R. Brys, A. Vanden Broeck, F. T'Jollyn
Reeks
INBO.R.2015.10142746