Naast het jaarlijkse tuinvlindertelweekend organiseert Natuurpunt sinds 2007 ook maandelijkse tellingen van dagvlinders in tuinen. Het rapport bevat een analyse van de citizen science gegevens uit de periode 2007-2019. Aan vrijwilligers werd gevraagd om per maand het maximum aantal individuen per soort in hun tuin te noteren. Daarnaast werd elke tuin beschreven op basis van vlindervriendelijke kenmerken zoals nectaraanbod en de aanwezigheid van wilde hoekjes.
Publicatiedatum Maart 2021
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Dirk Maes, Wouter Van Reeth, Marc Herremans, Wouter Vanreusel, Carine Wils, Hans Van Dyck
Reeks Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (50)