De Vlaamse Regering heeft zich in het Regeerakkoord (2019-2024) als doel gesteld om te onderzoeken of het behoud van het beschermd erfgoed geslaagd is. Hiervoor wordt de huidige voorraad aan beschermd erfgoed thematisch geëvalueerd op basis van hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarden. De evaluatie van het windmolenerfgoed in Vlaanderen is een van de pilootprojecten voor deze doelstelling.
Publicatiedatum Juli 2021
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Onroerend erfgoed
Auteur(s) Evert Vandeweghe, Frank Becuwe, Sibylle De Sadeleer, Hannelore Decoodt, Koen Himpe
Reeks Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 187