Het rapport geeft een beknopt overzicht van de ervaringen en resultaten van het uittesten van enkele monitoringsmethoden voor everzwijnen, namelijk het gebruik van cameravallen voor het bepalen van de populatiedensiteit, het bevragen van de individuele jachtrechthouders naar de aanwezigheid van everzwijn in hun jachtterrein, het uitvoeren van gemeenschappelijke tellingen aan voederplaatsen, het gebruik van aanzitgegevens voor het bepalen van de jaarlijkse aanwas en het schatten van de populatiegrootte op basis van genetische analyses van het afschot.
Publicatiedatum
April 2016
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Thomas Scheppers, Luc De Bruyn, Jim Casaer
Reeks
INBO.R.2015.11344566