Advies over het besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van […] betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging.
Publicatiedatum
Augustus 2018
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid