Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Verslag inspraak- en adviesreacties

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Verslag inspraak- en adviesreacties

Verslag
september 2016
OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Het plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein en zet in op afvalpreventie, hergebruik van materialen en materiaalkringlopen. De doelstelling is om zo weinig mogelijk restafval van gezinnen en bedrijven te verbranden of te storten. Het verslag van de inspraak- en adviesreacties bespreekt alle adviezen en bezwaren die tijdens het openbare onderzoek op dit plan zijn ingediend.
Publicatiedatum
September 2016
Publicatietype
Verslag
Thema's
Afval
Doelgroep
Ruim publiek, Personeelsleden van de Vlaamse overheid, Lokale besturen, Bedrijven