Het rapport bevat de eindrapportage van de studieopdracht ‘uitwerken van een roadmap voor milieueffectbeoordeling op strategisch niveau’ en presenteert voor strategische plannen en programma’s zoals omgevingsregelgeving, beleidsplanning en langetermijnvisies, geschikte methodes voor de milieueffectbeoordeling en -rapportage (MER). De methodologieën worden verwerkt in een overzichtelijke roadmap, die moet bijdragen aan de opmaak van een gericht en efficiënt MER met een inhoudelijke meerwaarde.
Publicatiedatum
Oktober 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Milieu- en natuurbeleid